Lifelong Learning Programme ERASMUS

 

                                                                                         Department of Political Science

                                                                                 and Journalism

                                                                             University of Silesia

 

 

 

 

 

 

Informacje dla studentów przyjeżdżających (information for incoming students)

___________________________________________________________________________________________

 

oferta przedmiotów w językach obcych (courses offered in foreign languages) pobierz

 

- syllabuses pobierz

 

- wykładowcy (lecturers)

Radosław Aksamit

Anna Czyż
Martyna Dudzicz

Damian Guzek

Tomasz Iwanek
Sebastian Kubas
Tomasz Kubin
Miron Lakomy
Małgorzata Lorencka
Marek Mazur
Małgorzata Myśliwiec
Robert Radek
Robert Rajczyk
Justyna Tomala-Wawrowska
Mirosława Wielopolska-Szymura